ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
1
3
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
21
12
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
16
42
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...