ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
19
12
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
19
49
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...