ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
16
5
21
1
อบ.2
11
10
21
1
รวม อบ.
27
15
42
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
64
40
104
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
38
24
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
79
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...