ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
68
41
109
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
34
23
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
76
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...