ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขวาง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
9
4
13
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
2
11
13
1
รวมประถม
20
35
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
44
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...