ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพร้าว ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
15
9
24
2
รวม อบ.
25
17
42
3
ป.1
19
13
32
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
80
59
139
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
25
27
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
103
233
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...