ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพร้าว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
17
31
1
อบ.3
9
9
18
2
รวม อบ.
23
26
49
3
ป.1
16
7
23
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
86
61
147
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
11
12
23
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
28
33
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
120
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...