ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
10
6
16
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
54
58
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
64
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...