ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
5
5
10
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
59
64
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
69
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...