ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคงคาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
16
11
27
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
22
41
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
52
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...