ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
6
10
16
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
19
4
23
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
91
57
148
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
22
27
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
101
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...