ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
15
20
35
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
24
5
29
1
รวมประถม
69
42
111
6
ม.1
19
6
25
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
38
20
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
82
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...