ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
22
5
27
1
ป.6
18
7
25
1
รวมประถม
76
46
122
6
ม.1
19
11
30
1
ม.2
3
8
11
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
94
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...