ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแดง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
17
17
34
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
57
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...