ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
7
1
8
1
รวม อบ.
8
3
11
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
45
47
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
50
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...