ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
3
4
7
2
ป.1
10
1
11
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
47
39
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
43
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...