ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
41
27
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
40
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...