ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
6
4
10
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
44
32
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
42
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...