ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
8
13
21
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
20
24
44
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
20
8
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
45
93
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...