ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
5
2
7
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
23
23
46
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
18
9
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
43
96
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...