ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
28
28
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
34
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...