ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
4
4
8
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
24
28
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
33
62
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...