ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
4
3
7
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
22
16
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
20
49
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...