ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
5
3
8
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
14
4
18
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
58
33
91
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
8
15
23
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
27
24
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
68
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...