ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
56
31
87
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
7
14
21
1
รวมมัธยมต้น
26
22
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
69
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...