ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
42
47
89
6
ม.1
8
14
22
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
15
3
18
1
รวมมัธยมต้น
33
23
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
70
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...