ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
11
8
19
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
59
47
106
6
ม.1
6
12
18
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
24
32
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
79
162
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...