ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
10
8
18
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
26
28
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
78
156
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...