ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
12
22
34
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
50
35
85
6
ม.1
8
16
24
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
35
32
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
89
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...