ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
4
8
12
1
รวม อบ.
8
17
25
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
13
3
16
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
55
36
91
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
20
12
32
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
50
29
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
82
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...