ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
39
26
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
45
99
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...