ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
8
3
11
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
33
30
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
40
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...