ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
13
2
15
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
18
10
28
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
45
47
92
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
20
18
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
75
158
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...