ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
6
5
11
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
36
34
70
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
20
19
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
60
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...