ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
34
56
90
3
อบ.2
68
76
144
4
อบ.3
79
72
151
4
รวม อบ.
181
204
385
11
ป.1
74
70
144
4
ป.2
73
65
138
4
ป.3
66
74
140
4
ป.4
81
74
155
4
ป.5
76
84
160
4
ป.6
81
75
156
4
รวมประถม
451
442
893
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
632
646
1,278
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...