ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
78
70
148
5
อบ.2
73
67
140
5
รวม อบ.
151
137
288
10
ป.1
72
68
140
4
ป.2
66
73
139
4
ป.3
84
71
155
4
ป.4
77
86
163
4
ป.5
83
75
158
4
ป.6
75
84
159
4
รวมประถม
457
457
914
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
608
594
1,202
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...