ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
15
31
1
อบ.2
29
26
55
2
อบ.3
33
23
56
2
รวม อบ.
78
64
142
5
ป.1
37
32
69
2
ป.2
29
35
64
2
ป.3
39
34
73
2
ป.4
28
44
72
2
ป.5
55
54
109
3
ป.6
46
59
105
3
รวมประถม
234
258
492
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
312
322
634
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...