ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
34
23
57
2
อบ.2
25
27
52
2
รวม อบ.
59
50
109
4
ป.1
35
33
68
2
ป.2
34
44
78
2
ป.3
54
50
104
3
ป.4
49
55
104
3
ป.5
36
41
77
2
ป.6
39
21
60
2
รวมประถม
247
244
491
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
306
294
600
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...