ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
10
22
1
อบ.2
30
20
50
2
อบ.3
35
22
57
2
รวม อบ.
77
52
129
5
ป.1
28
33
61
2
ป.2
35
35
70
2
ป.3
32
47
79
2
ป.4
54
54
108
3
ป.5
47
60
107
3
ป.6
35
41
76
2
รวมประถม
231
270
501
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
308
322
630
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...