ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
2
3
5
1
รวม อบ.
3
7
10
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
2
2
4
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
7
8
15
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10
15
25
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...