ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
2
7
9
1
รวมมัธยมต้น
13
19
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
62
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...