ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
5
4
9
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
2
7
9
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
12
20
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
62
118
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...