ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
5
5
10
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
36
27
63
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
55
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...