ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
41
33
74
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
28
16
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
64
149
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...