ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
2
10
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
31
68
6
ม.1
3
2
5
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
22
14
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
59
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...