ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
8
5
13
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
1
11
12
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
23
15
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
58
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...