ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดากลาง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...