ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
8
17
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
18
17
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
25
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...