ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
0
3
3
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
27
21
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
28
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...