ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
5
3
8
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
15
14
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
22
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...