ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
6
16
22
1
รวม อบ.
14
24
38
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
58
67
125
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
23
23
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
114
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...