ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
15
22
1
อบ.2
7
4
11
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
51
57
108
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
95
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...