ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังตะกู ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
13
2
15
1
รวม อบ.
24
6
30
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
39
53
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
59
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...