ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมะกอกงอ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
3
5
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
26
22
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
29
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...