ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังสำโรง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
11
6
17
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
68
51
119
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
39
34
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
97
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...