ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังสำโรง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
13
18
31
3
ป.1
12
5
17
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
58
48
106
6
ม.1
18
10
28
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
41
32
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
98
210
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...