ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
15
17
32
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
45
29
74
6
ม.1
13
3
16
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
1
8
9
1
รวมมัธยมต้น
22
20
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
66
148
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...