ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
9
7
16
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
52
29
81
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
2
8
10
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
16
22
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
65
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...