ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
6
4
10
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
23
15
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
24
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...