ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับหมัน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
11
21
32
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
36
39
75
3
ป.1
17
12
29
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
18
11
29
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
95
65
160
6
ม.1
21
13
34
1
ม.2
20
23
43
2
ม.3
26
17
43
2
รวมมัธยมต้น
67
53
120
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
157
355
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...