ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับหมัน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
8
7
15
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
21
12
33
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
18
14
32
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
21
15
36
2
ป.6
18
24
42
2
รวมประถม
107
86
193
8
ม.1
31
20
51
2
ม.2
13
11
24
1
ม.3
27
26
53
2
รวมมัธยมต้น
71
57
128
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
160
356
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...