ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับหมัน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
16
26
1
อบ.2
17
8
25
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
40
32
72
3
ป.1
15
9
24
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
22
14
36
2
รวมประถม
101
66
167
7
ม.1
22
24
46
2
ม.2
24
18
42
2
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
59
48
107
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
146
346
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...