ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับปรู ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
13
5
18
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
0
4
4
1
รวมประถม
15
17
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
22
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...