ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
26
10
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
12
44
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...