ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหว้า ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
13
14
27
1
รวม อบ.
21
19
40
2
ป.1
18
15
33
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
18
11
29
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
82
61
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
80
183
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...