ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหว้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
33
26
59
3
ป.1
18
19
37
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
89
80
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
106
228
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...