ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
15
6
21
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
20
12
32
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
18
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...