ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
3
4
7
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
2
2
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
17
10
27
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
15
39
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...