ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังไคร้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
14
12
26
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
25
15
40
6
ม.1
2
3
5
1
ม.2
2
0
2
1
ม.3
1
5
6
1
รวมมัธยมต้น
5
8
13
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
35
79
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...