ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังไคร้ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
5
1
6
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
0
5
5
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
13
15
28
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
0
1
1
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
15
7
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
26
63
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...