ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังไคร้ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
6
1
7
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
4
6
1
ป.6
0
3
3
1
รวมประถม
16
13
29
5
ม.1
2
0
2
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
6
4
10
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
28
61
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...