ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองคูณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
4
18
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
29
19
48
2
ป.1
3
11
14
1
ป.2
10
2
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
56
42
98
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
27
15
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
76
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...