ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองคูณ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
22
15
37
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
3
11
14
1
ป.3
10
1
11
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
18
6
24
1
รวมประถม
65
51
116
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
79
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...