ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองคูณ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
6
8
14
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
64
34
98
6
ม.1
14
16
30
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
25
27
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
72
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...