ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองคูณ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
15
5
20
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
59
36
95
6
ม.1
14
9
23
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
31
31
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
81
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...