ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
1
0
1
1
ป.1
0
0
0
0
ป.2
2
2
4
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
3
0
3
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
11
2
13
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
2
14
5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...