ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
3
5
8
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
18
9
27
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
27
67
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...