ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
รวม อบ.
2
1
3
1
ป.1
6
0
6
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
6
0
6
1
รวมประถม
21
8
29
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
18
16
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
25
66
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...