ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
0
6
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
25
20
45
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
37
89
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...