ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
7
3
10
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
44
38
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
48
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...