ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
46
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...