ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
41
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...