ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าแดง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
19
15
34
1
ม.2
16
15
31
1
ม.3
16
8
24
1
รวมมัธยมต้น
51
38
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
84
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...