ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
48
31
79
6
ม.1
20
15
35
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
17
14
31
1
รวมมัธยมต้น
56
45
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
88
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...