ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าแดง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
3
4
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
32
65
6
ม.1
18
15
33
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
46
33
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
73
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...