ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
13
2
15
1
รวม อบ.
19
8
27
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
44
48
92
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
35
21
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
77
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...