ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
11
2
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
81
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...