ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
9
11
20
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
53
45
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
62
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...