ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
51
45
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
61
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...