ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขารวก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
17
6
23
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
79
50
129
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
48
27
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
90
232
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...