ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขารวก ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
11
4
15
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
19
7
26
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
79
53
132
6
ม.1
17
9
26
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
16
14
30
1
รวมมัธยมต้น
48
33
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
96
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...