ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
2
4
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
26
41
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
47
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...