ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
5
7
12
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
27
14
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
65
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...