ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
19
16
35
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
38
40
78
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
27
15
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
71
155
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...