ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
16
10
26
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
38
36
74
6
ม.1
7
16
23
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
25
29
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
75
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...