ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
8
20
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
30
25
55
3
ป.1
15
10
25
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
59
65
124
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
20
26
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
116
225
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...