ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
9
7
16
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
57
54
111
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
5
12
17
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
16
31
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
100
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...