ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
29
24
53
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
57
69
126
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
18
24
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
117
221
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...